Adres siedziby: ul. Główna 83, 57-430 Jugów / tel. kom. 570 551 161 / Konto Bankowe: PKO BP S.A. Nr 16 1020 5112 0000 7402 0125 8151