Dołącz do nas

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, sympatyków i przyjaciół Jugowa, którym leży na sercu dobro i rozwój naszej miejscowości. Ponieważ, zgodnie z naszym Statutem, zakres naszej działalności jest bardzo szeroki i chcielibyśmy objąć naszym działaniem wiele grup społecznych: dzieci, młodzież, dorosłych, osoby starsze, emerytów i rencistów, potrzebujemy Waszej pomocy. Mile widziane są osoby przedsiębiorcze, gotowe do pracy na rzecz innych, lubiące pomagać. Zapraszamy do grona Przyjaciół Jugowa!

JAK DOŁĄCZYĆ DO NAS?

  1. Pobierz Deklarację Członkowską >tutaj<
  2. Wypełnij ją czytelnie i podpisz
  3. Skontaktuj się z nami >tutaj<
  4. Przekaż wypełnioną deklarację członkowi naszego Stowarzyszenia
  5. Opłać składkę wg. poniższych informacji

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancje realizacji jego celów i zadań przez prowadzenie aktywnej działalności zgodnej ze Statutem, Regulaminami i Uchwałami Władz Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa jest organizacją non-profit. Utrzymuje się wyłącznie ze składek Członków Stowarzyszenia (10 zł/miesiąc) oraz z darowizn.

Nikt z Członków Stowarzyszenia (z Zarządem Stowarzyszenia włącznie) nie pobiera żadnego wynagrodzenia a działalność każdego z nich jest charytatywna (darmowa).

Składki członkowskie (10 zł/miesiąc) można wpłacać co miesiąc lub na dowolny okres (10 zł x ilość miesięcy za które chcesz uregulować składkę).

Składki członkowskie można opłacać WYŁĄCZNIE przelewem na konto
Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa:
Bank PKO BP S.A.
Nr konta: 16 1020 5112 0000 7402 0125 8151
W tytule wpłaty koniecznie wpisz: SKŁADKA CZŁONKOWSKA za miesiąc ….- swoje imię i nazwisko.

Np. „SKŁADKA CZŁONKOWSKA za miesiąc styczeń 2017 r. – Jolanta Nowak”, (to tylko przykład, proszę wpisywać właściwe własne dane).

Przelewu składki na konto Stowarzyszenia można dokonać TYLKO z własnego konta lub przekazem pocztowym/bankowym zleceniem przelewu na podane powyżej konto Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa.

Wpłacona składka będzie zaksięgowana przez skarbnika Stowarzyszenia.

W przypadku nieterminowych wpłat składek będziemy prosić o uregulowanie drogą mailową, telefoniczną lub ustnie.

Nie regulowanie składek przez okres 12 miesięcy oraz po bezskutecznym przypomnieniu o zaległościach, członek Stowarzyszenia może zostać usunięty zgodnie z § 14 pkt. 1d Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa.