Geoturystyka – Wyprawa do ery paleozoicznej

W dniu pierwszego lipca Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa rozpoczęło realizację projektu weekendowych wycieczek krajoznawczych.

Ponieważ nazwa projektu nawiązuje do diamentów nie wypadało rozpocząć wędrówek od miejsca unikalnego, mało znanego a znajdującego się na szczycie wzniesienia Lirnik zwanego Diamentowymi Skałami. Jest to wychodnia przeobrażonych marmurów z okresu dewonu sprzed 360 milionów lat czyli czasu powstawania Sudetów.

Góra Lirnik jest fenomenem geologicznym ponieważ na niewielkiej przestrzeni występują tutaj skały, od syluru do górnego karbonu, pozwala to turyście odbyć swoistą wędrówkę w czasie geologicznym. Skały karbońskie zawierają warstwy węgla kamiennego widoczne na powierzchni co mogli podziwiać i brudzić ręce uczestnicy wycieczki. Z kolei osady dewońskiego marmuru charakteryzują się dużą mineralizacją związkami miedzi, są nasycone małymi kryształami przypominającymi diamenty.

Odgłosy stukania na szczycie Lirnika oznajmiły mieszkańcom lasu, że mali geolodzy ruszyli do boju w poszukiwaniu najładniejszych skał. Nie docenili jednak ich twardości znacznie ograniczając użyteczność przytarganych w plecaku  młoteczków. Znaleziska były tak cenne dla uczestników wycieczki, że nie zważając na wagę i jakość okazów wszystkie zostałyby umieszczone w plecakach.

Pierwsze dni wakacji osłabiły znacznie instynkt wczesnego wstawania wśród dzieci toteż grupa wycieczkowiczów była nieliczna ale rodzinna i zabawna. Pani Iza – wytrawna turystka przewodziła grupce pionierów górskich wędrówek. Natura nie poskąpiła śmiałkom przepięknych widoków, lipcowego słońca, podziwiania zagajników naparstnicy purpurowej na zboczach Wolicy.

Najcenniejsze jednak były skarby dźwigane w plecaku – Diamentowe Skały. Zejście z Wolicy – 761 m było błyskawiczne wobec perspektywy zbliżającego się deszczu. Maskotką wycieczki został Bartek, który był wierny zasadom potocznego przysłowia ”kiedy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy”.

Uczestnicy wędrówki otrzymali również za przebytą trasę dwa żółte diamenty muflona.