Mali architekci

Ostatnie zajęcia rozpoczęły cykl warsztatów związanych z tworzeniem małych form przestrzennych w postaci  makiet architektonicznych. Gromadzone przez długi czas zróżnicowane wielkością i kształtem pudełka oraz kartony stały się materiałem twórczym do indywidualnych kompozycji geometrycznych budynków.

Zajęcia służą kształtowaniu kluczowych umiejętności postrzegania przestrzeni przez dzieci w różnym okresie rozwoju. Wspierają edukację szkolną w zakresie geometrii – pojęcia i nazewnictwa brył. Pierwszym zagadnieniem cyklu było zbudowanie  makiety wieżowca. O sukcesie realizowanego projektu decydowała trafność doboru pudełka ale przede wszystkim detale plastyczne – kolorystyka i zdobnictwo powierzchni  modelu. Akcentowano również estetykę wykończenia pracy oraz ornamentykę kolorystyczną.

Najbardziej udaną wizję swojego indywidualnego wieżowca stworzyła Kaja. Jej budowlę nazwaliśmy Kaya Tower i na pewno będzie ozdobą  futurystycznej wizji city uczestników warsztatów.

Dodaj komentarz