Środki na prowadzenie świetlicy przyznane

W czwartek 7 lutego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda z rąk Ryszarda Czerewatego, zastępcy wójta gminy Nowa Ruda otrzymaliśmy promesę na środki na prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Jugowie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa na rok 2019. W sumie na ten cel przeznaczono 10 tysięcy zł. Serdecznie dziękujemy Adriannie Mierzejewskiej, Wójt Gminy Nowa Ruda za przyznane środki oraz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć. Już trzeci rok prowadzimy świetlicę a w tym roku będziemy obchodzić 4 rocznicę utworzenia naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli oraz członkom za współprace i działania.

Więcej o świetlicy: http://przyjacielejugowa.pl/swietlica/

fot. Dawid Sarysz

Dodaj komentarz