Świetlica

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza

O ŚWIETLICY

REGULAMIN ŚWIETLICY

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Dziękujemy Adriannie Mierzejewskiej, Wójt Gminy Nowa Ruda za przyznane środki na rok 2019 na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa oraz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć.