Palma wielkanocna

Palma wielkanocna

W dniu dzisiejszym, tj. 3 kwietnia 2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia w Świetlicy profilaktyczno – wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa ze środków Gminy Nowa Ruda. Gościliśmy dzisiaj Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Jugowianki”:

Czytaj więcej >>