Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa jako organizacja non – profit  powstało, by inicjować różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne, zwłaszcza w zakresie wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem  bogactwa jakim są lokalne zasoby ludzkie. Przykładem takiego działania jest napisany przez nas projekt adresowany  do dzieci w wieku od 3 do 15 lat:

„ My dawniej – Wy dziś. Kultura i tradycje naszego regionu”,

Celem realizacji projektu są:
– poznanie i kultywowanie przez dzieci i młodzież tradycji regionalnych,
– poszerzenie wiedzy historycznej na temat regionu wałbrzyskiego,
– inspirowanie dzieci i młodzieży do tworzenia własnych prac plastycznych, rękodzielniczych,
– uczenie szacunku do przeszłości własnego regionu, zawartej w tradycjach i zwyczajach,
– budowanie więzi z własnym regionem, mieszkańcami,
– mobilizowanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu

Warsztaty będą prowadzone w poniedziałki i środy w siedzibie Stowarzyszenia tj. przy
ul. Głównej 83 w Jugowie ( I piętro – wejście przy schodach ). Projekt będzie realizowany z środków własnych stowarzyszenia, oraz ze środków, które uda się pozyskać na ten cel.

Projekt na bieżąco będzie prezentowany na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa: www.przyjacielejugowa.pl, na fanpagu Stowarzyszenia:

www.facebook.com/przyjacielejugowa,
oraz na fanpage Społeczności Mieszkańców Jugowa: www.facebook.com/jugowianie.

Podsumowanie poszczególnych etapów projektu będą prezentowane w lokalnej prasie: Gazeta Noworudzianin. Wystawy prac dzieci i młodzieży wykonanych podczas warsztatów będą prezentowane w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz na różnych imprezach lokalnych i zebraniach wiejskich.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa
Tel. 570 551 161

Dodaj komentarz