Wyjazd do kina – „Piękna i bestia”

W dniu 20 kwietnia 2017 roku ekipa 29 stowarzyszeniowych dzieciaczków wraz z opiekunami udała się do kina MOK w Nowej Rudzie na bajkę 3D: „Piękna i bestia„.

Wyjazd został sfinansowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa z dotacji uzyskanej od Gminy Nowa Ruda na zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym: „Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w miejscowości Jugów”.

Dodaj komentarz