Zebranie Członków i Zarządu Stowarzyszenia

15. stycznia odbyło się Zebranie Członków i Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa.

Celem zebrania było podsumowanie działań i budżetu Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa w roku 2016 oraz Warsztatów Bożonarodzeniowych.

Ogólne przychody z tytułu składek członkowskich oraz darowizn zamknęły się w kwocie 2.172 zł. Wydatki opiewały na łączną sumę 972,88 zł które w 100% były poniesione na Warsztaty Bożonarodzeniowe. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, dobroczyńcom i sponsorom. Szczegółowy ich wykaz znajduje się >tutaj< Łatwo policzyć, że nowy rok zaczęliśmy na plusie z kwotą 1.199,12 zł, które już zagospodarowujemy na kolejne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Szczegółowy bilans jest do wglądu u skarbnika Zarządu Stowarzyszenia pani Anity Peszek.

Nastąpiła zmiana w Zarządzie Stowarzyszenia.
W miejsce członka Zarządu pani Wioletty Mateja jednogłośnie wybrano panią Annę Majkrzak.

Ustalono kierunki działań na rok 2016.

Zapraszamy do współpracy.
Chcesz do nas dołączyć? Zobacz >tutaj<
Chcesz nas wspomóc? Zobacz >tutaj<

Dodaj komentarz